ECEE ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17029:2019&ISO 14065:2020

Last updated: 30 มี.ค. 2567  |  269 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ECEE ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17029:2019&ISO 14065:2020

 จากการปรับเปลี่ยน มาตรฐาน จาก ISO 14065 : 2013 เป็น ISO/IEC 17029:2019 และ ISO 14065:2020  ECEE ได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  จากหน่วยรับรองระบบงาน Accreditation Body จาก (National Accreditation Council : NAC ) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สามารถให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร Carbon Footprint of Organization: CFOและ
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่งหน่วยงาน ECEE มีผู้ทวนสอบที่มากประสบการณ์กว่า 10 ปี และมีจำนวนผู้ทวนสอบมากถึง 11 ท่าน สามารถทวนสอบได้ครอบคลุมถึง 13 ขอบข่าย (ทุกขอบข่าย) ของ Carbon Footprint of Organization: CFO และ 4 ขอบข่ายของ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=ZG1WeWFXWnBaWEk9&action=YjNKbllXNXBlbUYwYVc5dQ

http://ghgreduction.tgo.or.th/th/tver-external-evaluator/vvb-list/item/2774-2018-02-01-14-50-59.html 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้